กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๖ นาย ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา“

Release Date : 04-12-2021 22:10:23
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๖ นาย ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา“

เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๖ นาย ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา“ เราทําความดีด้วยหัวใจ” มุงหลังคาบ้านให้กับนางหน่วง ภักดี อยู่บ้านเลขที่ ๔๐/๓ ม.๒ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด เนื่องจากหลังคาเก่าถูกลมพัดได้รับความเสียหาย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาดำเนินกิจกรรมจิตอาสา“ เราทําความดีด้วยหัวใจ”พัฒนาบริเวณวัดอรุณราษฏร์พัฒนา ม.๑ บ.เจ๊กลัก ต.คลองใหญ่ ฯ และ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ม.๔ บ.คลองมะนาว ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จว.ตราด  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ร่วมกับ  เจ้าหน้าที่ ตร.สภ.บ้านท่าเลื่อน ร้อย.ตชด.๑๑๗ นางสาวนววรรณ  ผาลอย ผู้ใหญ่บ้านด่านเนินสูง หมู่ที่ ๖ ฯ นายสมศักดิ์  แม่ประสพ ผู้ช่วยผู้ใหญ่ฯ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกป่า จำนวน ๔๕๐ ต้น เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ฝายชะลอน้ำมีชีวิต อ.เมืองตราด จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย