กปช.จต. โดย ฉก.ทพ.นย.(ส่วนการฝึกและศึกษาฯ) จัดกำลังพล หลักสูตรการฝึกฟื้นฟู รุ่นที่ ๒/๖๕ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

Release Date : 04-12-2021 22:26:47
 กปช.จต. โดย ฉก.ทพ.นย.(ส่วนการฝึกและศึกษาฯ) จัดกำลังพล หลักสูตรการฝึกฟื้นฟู รุ่นที่ ๒/๖๕ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.ทพ.นย.(ส่วนการฝึกและศึกษาฯ) จัดกำลังพล หลักสูตรการฝึกฟื้นฟู รุ่นที่ ๒/๖๕ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ พัฒนาภายในพื้นที่รับผิดชอบ โดยพัฒนา ทำความสะอาด เส้นทางขึ้นพุทธสถาน และบริเวณพุทธสถาน ค่ายเทวาพิทักษ์ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาลจำนวน ๘ นาย ร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ บ้านดงจิก ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ออกพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการแพทย์ แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องอุปโภค บริโภค  สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตามโครงการ หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ภายใต้กิจกรรม" บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน) ให้กับ นางจันทร์ วิเศษชาติ อายุ ๘๘ ปี ประชาชน หมู่ ๕ บ้านดงจิก ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ศปศ.๖๑ จัดกำลังพล และกำลังพลจิตอาสา ทำกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาด บริเวณวัดชะแมบ หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย