รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ตรวจเยี่ยมหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑ เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

Release Date : 20-10-2018 16:38:20
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ตรวจเยี่ยมหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑ เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

พลเรือตรี อดินันท์  สุนทรารักษ์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ตรวจเยี่ยมหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑ เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  โดยมี นาวาเอก ไกรสร บุระณะ ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ ๑ ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด  เมื่อวันที่ ๑๗  ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑๓๐

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ตรวจเยี่ยมหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ ๑ เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง