กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ต.หนองตาคง ฯ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์”

Release Date : 06-12-2021 21:02:38
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ต.หนองตาคง ฯ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์”

 เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๘ นาย  ศปศ.๖๑ จำนวน ๗ นาย ร้อย.ยานเกราะ กจต. จำนวน ๑๐ นาย ชพส.๑๓๐๒ จำนวน ๕ นาย ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ต.หนองตาคง ฯ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองส่งน้ำสายบ้านคลองคต หมู่ ๗ ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย

 เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) พร้อมกับ ชพส.๑๓๐๔ ฯ และ ชบข.๑๓๐๒ จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ บ่อพลอยเมืองสุขภาพดี (ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลบ่อพลอย)ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมี นาย ภานุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ เป็นประธานในพิธีฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๘ นาย ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษ ๑๓๐๕  เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านท่าเลื่อน  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลตำบลตะกาง  ผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนน” เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยดำเนินการตัดกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช รวมระยะทาง ๗.๕ กิโลเมตร ณ คลองตะกาง (ถนนคันดินกั้นน้ำเค็ม) ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนที่ใช้ในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ ให้มีความสะดวกสวยงาม และปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๕๐ นาย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย