กปช.จต. จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และเก็บขยะภายในชุมชน/ชายทะเล บ้านโขดทราย

Release Date : 06-12-2021 21:15:25
กปช.จต. จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และเก็บขยะภายในชุมชน/ชายทะเล บ้านโขดทราย

เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และเก็บขยะภายในชุมชน/ชายทะเล บ้านโขดทราย ม.๒ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จว.ตราด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชพส.๑๓๐๖ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ บ.สลักอวน ม.๔ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ บริเวณศาลาหมู่บ้าน บ.สลักอวน ม.๔ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชพส.๑๓๐๗ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.๘ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะในคลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ บริเวณชุมชนริมคลองจาก บ.คลองจาก ม.๘ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย