กปช.จต. จัดกำลังพลจัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน"

Release Date : 08-12-2021 21:16:37
กปช.จต. จัดกำลังพลจัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน"

เมื่อ ๘ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.)  และหมวดพยาบาลที่ ๒ ฯ จัดกำลังพลจัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน" ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน มอบข้าวสาร และผ้าห่มกันหนาว รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(COVID-19) ให้แก่นางจารย์ กาบภิรมย์ อายุ ๘๐ ปี ที่อยู่บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ ๒ บ.พญากำพุช ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 เมื่อ ๘ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๔ ฯ )  จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว" โดยเข้าเยี่ยม นางสมจิตร สุรศัพย์ อายุ ๗๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๑/๑ หมู่ที่ ๗ บ้านอิมั้ง ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยหน่วยได้ดำเนินการ มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๘ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ )  จัดกำลังพลจิตอาสาและเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน ๖ นาย บูรณาการร่วมกับ นายวีระ มีตาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล และ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบริบาล กองสาธารณสุข ออกพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการเเพทย์ และมอบสิ่งของตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" ให้กับ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน ๒ ราย ดังนี้ นายสมหมาย บุญมั่น บ้านเลขที่ ๒๐๓/๓ หมู่๑ บ้านด่านชุมพล  และ นายบังอร  ประสิทธินาวา บ้านเลขที่ ๔๑/๕ หมู่ ๕ บ้านทับมะกอก การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย