กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมกับ นายเกรียงไกร บุญเรืองนาม ผู้ใหญ่บ้านคลองขวาง เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ผู้ป่วยติดเตียง

Release Date : 08-12-2021 21:44:51
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมกับ นายเกรียงไกร  บุญเรืองนาม ผู้ใหญ่บ้านคลองขวาง เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ผู้ป่วยติดเตียง

 เมื่อ ๘ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมกับ นายเกรียงไกร  บุญเรืองนาม ผู้ใหญ่บ้านคลองขวาง เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๒ ราย คือ นางอุไร  อร่ามยิ่ง อายุ ๖๑ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๒๑  หมู่ที่ ๖ บ้านคลองขวาง ฯ และ นายเหลือ  จุลสินธุ์ อายุ ๙๕ ปี ที่อยู่ บ้านเลยที่ ๒๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่ รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่รับผิดชอบและหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป ณ บ้านคลองขวาง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๘ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ ) จัดกำลังพลเข้าพบปะเยี่ยมเยียน และพัฒนาความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งได้ มอบผ้าห่มกันหนาวและข้าวสาร ให้กับผู้ยากไร้ คนชราภาพและผู้พิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านโขดทราย ม.๒ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 เมื่อ ๘ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกิจกรรม”หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”บริเวณ บ้านคลองกวาง ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประกอบด้วยประชาชน จำนวน ๒ ครัวเรือน คือ นางสุดาทิพย์ ดุจจานุทัศน์ อายุ ๕๑ ปี และ นาง พายัพ สุขเย็น อายุ ๘๓ ปี โดยตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมมอบ ยาสามัญประจำบ้าน ข้าวสาร และผ้าห่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย