กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

Release Date : 09-12-2021 23:19:57
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๓๐ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลตามโครงการ “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” ออกให้บริการ วัดความดันโลหิต /จ่ายยาตามอาการ พร้อมแนะนำมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ให้กับชาวบ้าน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองมาตร ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลระบบสาธารณสุขในพื้นที่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑) จัดกำลังพลชุดช่างพร้อมอุปกรณ์ช่าง จำนวน ๑๐ นาย สนับสนุนโรงเรียนบ้านปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดในการปรับปรุงผนังดินบริเวณด้านหลังอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑๓๐ กปช.จต. โดย น.อ.พงษ์ศักดิ์  ทองไสย ผบ.ฉก.นย.ตราด พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการให้การต้อนรับคณะชมรมทหารผ่านศึกนาวิกโยธิน และสมาคมทหารผ่านศึกตราด นำโดย พลทหารธงชัย  เอี่ยมตะโก ประธานชมรมทหารผ่านศึกนาวิกโยธิน และคณะฯ จำนวน ๔๙ ท่าน ได้เข้าพูดคุย สอบถามแนวทางการดำเนินการเรื่องสิทธิ และขอคำปรึกษาเรื่องการขอเหรียญพิทักษ์เสรีชนให้กับผู้ที่ปฏิบัติราชการในอดีต พร้อมกันนี้ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน รับประทานร่วมกัน ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย