รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ครบรอบปีที่ ๓๔

Release Date : 20-10-2018 16:57:37
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ครบรอบปีที่ ๓๔

พลเรือตรี อดินันท์  สุนทรารักษ์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ครบรอบปีที่ ๓๔    โดยมี พลตำรวจตรี รณกร   ศุภสมุมร  รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธี ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑  อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ครบรอบปีที่ ๓๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง