กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก

Release Date : 09-12-2021 23:39:47
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๓๐ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเล็ก  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ศุลกากรฯ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 1330 กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.2) จัดกำลังพล จำนวน 10 นาย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อำเภอสอยดาวฯ ให้การสนับสนุนการรื้อถอนสถานกักกันตัวเพื่อสังเกตุอาการผู้มีความเสี่ยงสูง (Local Quarantine) ณ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ  ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 0930 กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.2) จัดกำลังพล จำนวน 5 นาย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อำเภอสอยดาวฯ ให้การสนับสนุนการรื้อถอนสถานกักกันตัวเพื่อสังเกตุอาการผู้มีความเสี่ยงสูง (Local Quarantine) ณ วัดโพธิ์ศรี หมู่ 12  ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 0930 กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.2) จัดกำลังพล จำนวน 5 นาย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อำเภอสอยดาวฯ ให้การสนับสนุนการรื้อถอนสถานกักกันตัวเพื่อสังเกตุอาการผู้มีความเสี่ยงสูง (Local Quarantine) ณ วัดโพธิ์ศรี หมู่ 12  ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 0900 กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) และหมวดพยาบาลที่ ๒ฯ จัดกำลังพลร่วมกับ นางสาวเกศกนก เกตุโสระ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งน้ำร้อน จัดกิจกรรม “หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน” ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น วัดความดัน แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน มอบข้าวสาร และผ้าห่มกันหนาว รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ให้แก่ นายนัน ซีคะนา อายุ 47 ปี ผู้ป่วยติดเตียงจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ที่อยู่บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 8 บ้านเครือหวาย ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ระดับความพึงพอใจ 4-5 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 0730 - 0830 กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.4) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน 10 นาย ร่วมกับ นายอุบล แคเหมือน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดงจิก ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีออกพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการแพทย์ แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องอุปโภค บริโภค  สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตามโครงการ หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ภายใต้กิจกรรม" บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน) ให้กับ นายโฆสิต วรรณกุล อายุ 33 ปี ประชาชน หมู่ 5 บ้านดงจิก ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย