กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๓ฯ) จัดกำลังพล จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ"บวร"

Release Date : 13-12-2021 11:59:58
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๓ฯ) จัดกำลังพล จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ"บวร"

เมื่อ ๑๒ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๓ฯ) จัดกำลังพล จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ"บวร"โดยได้ ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาด บริเวณ วัดหนองมะค่า หมู่ที่ ๙ บ้านเหมืองแร่ ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
เมื่อ ๑๒ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๗ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับ พัน.ร.ฉก.นย.ตราด,เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย,ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจประเมินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านของ นางสาวมาลี มาศรวง บ้านเลขที่ ๒๗/๑ หมู่ที่๑ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ตามโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๕ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 
 
 
 
เมื่อ ๑๒ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ )จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะประชาชน ตามโครงการ หมอเดินเท้าเข้าชุมชน บริเวณชุมชนสะพานปลา หมู่ ๓ บ้านคลองหิน ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อให้เจ้าหน้าที่พยาบาลให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้เกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส ๒๐๑๙( COVID-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย