กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล ออกพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการแพทย์และมอบสิ่งของตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"

Release Date : 13-12-2021 12:08:59
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล ออกพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการแพทย์และมอบสิ่งของตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"

เมื่อ ๑๒ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล ออกพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการแพทย์และมอบสิ่งของตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"ให้กับผู้สูงอายุ นางพุฒ  เวชอุทัย บ้านเลขที่ ๔๓/๑ หมู่ ๕ บ้านทับมะกอก ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๒ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ ) ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการทำฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง และการป้องกันไฟป่า ในพื้นที่รับผิดชอบ บ้านคลองมะขาม หมู่ ๑ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย