กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๗ฯ ) จัดกำลังพลฒนาปรับแต่งภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาด

Release Date : 15-12-2021 22:14:06
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๗ฯ ) จัดกำลังพลฒนาปรับแต่งภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาด

 เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๗ฯ ) จัดกำลังพล เนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนรวม(บวร) โดยร่วมกับเทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ พัฒนาปรับแต่งภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาด บริเวณถนนข้างวัดวิเวกวราราม ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๓ฯ ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว" เข้าพบปะเยี่ยมเยียนครอบครัว นาย ธนญชัย ดำรงธรรม อายุ ๖๕ ปี ซึ่งมีโรคประจำตัวคือโรคเหน็บชา พักอาศัยในพื้นที่ บ้านเจริญสุข หมู่ที่๑๗ ตำบลแก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี ได้ทำการตรวจสุขภาพและแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น พร้อมทั้งมอบยาสามัญประจำบ้าน ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ ) จัดกำลังพลร่วมกับผู้นำชุมชน พบปะเยี่ยมเยียน-พัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ในการนี้ได้มอบผ้าห่มกันหนาวและข้าวสาร ให้กับผู้ยากไร้/คนชราภาพและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน บ้านคลองสน หมู่ ๕ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. (ฉก.นย.ตราด) โดย น.อ.พิสิษฐ์  หนูเล็ก รอง ผบ.ฉก.นย.ตราด พร้อมด้วย กำลังพล พัน.ร.ฉก.นย.ตราด จำนวน ๕ นาย เจ้าหน้าที่พยาบาล จาก หมวดพยาบาลที่ ๑ จำนวน ๓ นาย ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน กับ หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมี นายชาญวิทย์  เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีฯ  ในการนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ให้การสนับสนุนกับ เจ้าหน้าที่ แพทย์อาสาในการให้บริการด้านสุขภาพ กับประชาชน และ จัดเจ้าหน้าที่ตัดผม บริการตัดผมให้กับ ประชาชนที่มาร่วมงาน ณ วัดวังตะเคียน บ้านแก่งหิน หมู่ที่ ๔ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย