กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพลร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียนคีรีศรีสาคร

Release Date : 15-12-2021 22:21:06
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพลร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียนคีรีศรีสาคร

 เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพลจำนวน ๕ นาย  ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนรวม(บวร) โดยร่วมกับคณะครูโรงเรียนคิรีศรีสาคร ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียนคีรีศรีสาคร หมู่ที่๑ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ จัดกำลังพลจำนวน ๑๐ นายร่วมกับประชาชน หมู่ ๘ บ้านหมื่นด่าน ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำในโครงการ"ฝายน้ำมีชีวิต"เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในหมู่บ้านและเพื่อการเกษตร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๖๔  กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล และ จนท.พยาบาล ออกพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพ วัดความดัน ให้คำแนะนำทางการแพทย์และมอบยา ตามอาการ  ในโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"ให้กับประชาชนในพื้นที่  หมู่ ๖ บ้านตระกูลพัฒนา ตำบลหนองบอน ฯ  และ หมู่บ้านทับทิมสยาม ๐๑   หมู่ ๗ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย