เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมแจกข้าวสารถุงให้กับประชาชน เนื่องในงานวันเปิดศาลหลักเมืองจันทบุรี ครบรอบปีที่ ๓๔

Release Date : 20-10-2018 17:01:59
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมแจกข้าวสารถุงให้กับประชาชน เนื่องในงานวันเปิดศาลหลักเมืองจันทบุรี ครบรอบปีที่ ๓๔

พลเรือตรี สายัณห์  ไอยรารัตน์  เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมแจกข้าวสารถุงให้กับประชาชน เนื่องในงานวันเปิดศาลหลักเมืองจันทบุรี ครบรอบปีที่ ๓๔  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ  ศาลหลักเมือง  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓๐๐

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมแจกข้าวสารถุงให้กับประชาชน เนื่องในงานวันเปิดศาลหลักเมืองจันทบุรี ครบรอบปีที่ ๓๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง