กปช.จต.บูรณาการร่วมกับ อบจ.จันทบุรี อ.มะขาม ทต.ปัถวี และประชาชนในพื้นที่ ต.ปัถวี อ.มะขาม จว.จันทบุรี จัดกิจกรรมขุดลอกคลองส่งน้ำ

Release Date : 17-12-2021 08:30:34
กปช.จต.บูรณาการร่วมกับ อบจ.จันทบุรี อ.มะขาม ทต.ปัถวี และประชาชนในพื้นที่ ต.ปัถวี อ.มะขาม จว.จันทบุรี จัดกิจกรรมขุดลอกคลองส่งน้ำ

เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๖๔ กปช.จต.บูรณาการร่วมกับ อบจ.จันทบุรี อ.มะขาม ทต.ปัถวี และประชาชนในพื้นที่ ต.ปัถวี อ.มะขาม จว.จันทบุรี จัดกิจกรรมขุดลอกคลองส่งน้ำ โดยมี พล.ร.ต.อภิรักษ์  กลิ่นหม่น  รอง ผบ.กปช.จต.เป็นประธาน ณ บริเวณสนามฝึก ทร.หมายเลข 11 (ทุ่งอ้ายโลก) ต.ปัถวี อ.มะขาม จว.จันทบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้แก่ นายอำเภอมะขาม สมาชิกสภาจังหวัดจันทบุรี เทศบาลตำบลปัถวี กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และชาวสวนผลไม้ในพื้นที่ ต.ปัถวี ที่ประสบภัยแล้ง จำนวน ๔๔๔ ครัวเรือน พื้นที่ประมาณ ๕,๒๐๐ ไร่

 เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๖๔ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมกับ นายสมจันทร์ สวัสดิ์นะที ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ บ.ดงจิก ต.ทับไทรฯ ออกพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการแพทย์ แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องอุปโภค บริโภค  สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตามโครงการ หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ภายใต้กิจกรรม" บวร"(บ้าน วัด โรงเรียน) ให้กับ นายประเสริม สิงครอง อายุ ๗๒ ปี ประชาชน หมู่ ๕ บ.ดงจิก ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๖๔ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๓ฯ) จัดกำลังพล จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม"บวร"โดยร่วมกับคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ำเย็น หมู่ที่ ๔ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  เพื่อเตรียมรองรับการเปิดภาคเรียน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย