กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๕ฯ) จัดกำลังพล ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม"บวร"โ

Release Date : 17-12-2021 08:36:57
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๕ฯ) จัดกำลังพล ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม"บวร"โ

เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๖๔ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๕ฯ) จัดกำลังพล ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม"บวร"โดยร่วมกับ ศรภ.ทร.เกาะช้าง และประชาชนบ้านสลักคอก พัฒนาตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์  ทำความสะอาด ณ วัดวัชคามคชทวีป (วัดสลักคอก) บ้านสลักคอก หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๖๔ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๗ฯ)จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว" โดยเข้าเยี่ยมเยียน นางผวน กุมภะ อายุ ๘๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๑ หมู่ที่๑ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ โดยหน่วยได้ดำเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๖๔ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ)
 จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลในโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิตและจ่ายยาตามอาการ พร้อมทั้งแนะนำมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙( COVID-19 ) ให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ ๖ บ้านตระกูลพัฒนา ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๖๔ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลในโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"ออกตรวจเยี่ยมและให้การรักษาเบื้องต้นกับ นาง กุหลาบ  มันไห้  อายุ ๖๐ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๕ หมู่ ๘ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด  โดยมีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดสูง มอบยาสามัญประจำบ้านให้คำแนะนำการรับประทานยาแต่ละชนิด  พร้อมทั้งแนะนำมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙( COVID-19 ) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย