กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

Release Date : 17-12-2021 08:44:30
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล  จำนวน ๕ นาย พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๖๔ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) จัดกำลังพล  จำนวน ๕ นาย พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมอบข้าวสารและผ้าห่มให้กับ นายนาวิน​ ประคองมาส บ้านเลขที่​ ๙๒/๑ หมู่ ๘ ตำบลแหลมกลัด​ อำเภอเมือง​ จังหวัดตราด​  ผู้​ประสบภัยจากทุ่นระเบิด พิการ​ขาขวาขาดเนื่องจาก​เหยียบกับระเบิด การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๖๔ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพลให้การสนับสนุน โรงเรียนบ้านคลองมะขาม หมู่ ๑ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และขนย้ายสิ่งของภายในโรงเรียน  เพื่อเตรียมรองรับการเปิดภาคเรียน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 
 
เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๖๔ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) น.อ.ยศพัทธ์ พูลเกษม หน.ชค.ทพ.นย.๓ฯ พร้อมกำลังพลในสังกัด และ พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ดำเนินงานสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งบริเวณพื้นที่น้ำตกสะพานหิน หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๖๔ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย ดำเนินการจัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(COVID-19)และมอบผ้าห่มข้าวสาร ยาสามัญประจำบ้านหน้ากากอนามัย แลชุดตรวจ ATKให้แก่นายยา จินดา บ้านเลขที่ ๔๑ หมู่ ๕ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย