กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๔​ นาย เยี่ยมประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตามโครงการ " หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน "

Release Date : 18-12-2021 22:46:20
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๔​ นาย เยี่ยมประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตามโครงการ " หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน "

เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๖๔ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๔​ นาย เยี่ยมประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตามโครงการ " หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน " พบปะประชาชน จำนวน ๒​ ราย คือ นางสาวสายฝน​ ทองยัง อายุ​ ๓๙​ ปี​ บ้านเลขที่​ ๑๒๖ หมู่๘​ ต.แหลมกลัด ฯ และ นายอนันต์​ อยู่​เกื้อ​ อายุ​ ๖๒ ปี​ บ้านเลขที่​ ๑๒๙ หมู่​๘​ ต.แหลมกลัด​ อ.เมือง​ จว.ตราด ​ ได้ตรวจสุขภาพเบื้องต้น และมอบยาสามัญ​ประจำบ้าน​ให้​กับผู้ป่วย การปฏิบัติ​เป็น​ไปด้วยความเรียบ​ร้อย​

เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๖๔ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ฯ)  จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ นาย อรรธวุฒิ เวชปรีชา กำนัน ตำบลคลองใหญ่ นายย้อย เอมโอน รองนายกเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ทำกิจกรรม”หมอเดินเท้าเข้าหาชมชน” พบปะเยี่ยมเยือนผู้ยากไร้ในพื้นที่โดยนำสิ่งของดำรงชีพ (ข้าวสารและน้ำดื่ม)มอบให้ นางมั่น จัดแก้ว อายุ ๗๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗๙/๓  หมู่ที่ ๖ บ้านมะรุม ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 
 เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๖๔ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) สนับสนุนเจ้าหน้าที่พยาบาลในการดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด ด้วยวิธีการ ATK เพื่อหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-19) ให้กับนักเรียนโรงเรียนเนินตาล อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จำนวน ๒๒๐ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๖๔ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๕ฯ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย เข้าพบปะประชาชนในพื้นที่ บ้านคลองพร้าว หมู่ที่๔ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด สอบถามปัญหาของประชาชนในพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยทางการแพทย์พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-19)  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๖๔ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๓ )จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน ๓ นาย ออกพบปะ เยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว "โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางผ่อง   ซุ่นขวัญ อายุ ๗๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖/๘ หมู่ที่๕ บ้านเขาฆ้อง ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย