กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๔​ นาย เยี่ยมประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตามโครงการ " หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน "กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ "บวร"

Release Date : 18-12-2021 22:59:00
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๔​ นาย เยี่ยมประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตามโครงการ " หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน "กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ฯ)  จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ "บวร"

เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๖๔ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ฯ)  จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ "บวร"ตัดหญ้าทำความสะอาดมัสยิด ซาแล ทับทิมสยาม ๐๑ หมู่๗ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไป ' ด้วยความเรียบร้อย
 
 เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๖๔ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ฯ)  จัดกำลังพลจากชุดช่าง จำนวน ๖ นาย ดำเนินการต่อเติมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ให้กับโรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ตามโครงการ"บวร" การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 
 เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. (ฉก.นย.ตราด)โดย น.อ.พงษ์ศักดิ์  ทองไสย ผบ.ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพล ร่วมกับ จังหวัดตราด และส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำท้องที่ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดสะพานหิน , ประชาชนบ้านสะพานหิน ดำเนินการจัดทำ “ฝายชะลอน้ำมีชีวิต” ฝายรวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา และปลูกต้นไม้ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้ระบบนิเวศ กักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อนให้กับประชาชนทั่วไป ณ น้ำตกสะพานหิน หมู่ที่ ๕ บ้านสะพานหิน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย