กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล ดำเนินการรื้อกระเบื้อง และโครงหลังคาบ้าน ของ นางสาวมาลี มาสรวง

Release Date : 20-12-2021 11:53:18
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล ดำเนินการรื้อกระเบื้อง และโครงหลังคาบ้าน ของ นางสาวมาลี  มาสรวง

เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษ ๖๑๗  นางสาวรัชนี  เอิบพบ ผู้ใหญ่บ้านแหลมฆ้อ หมู่ที่ ๒ ,นางสาวธันยนันท์  ใจดี ผู้ใหญ่บ้านแหลมยาง หมู่ที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการรื้อกระเบื้อง และโครงหลังคาบ้าน ของ นางสาวมาลี  มาสรวง เพื่อเตรียมการในการซ่อมแซม ปรับปรุงโครงสร้างหลังคาของบ้าน ตามโครงการบ้านพอเพียง จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๔ (พื้นที่ตำบลเนินทราย) เนื่องจากปัจจุบัน โครงสร้างของหลังคาบ้านมีสภาพเก่าและชำรุดมาก หากผุพังลงมาอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้พักอาศัยได้ ณ บ้านเลขที่ ๒๗/๑ หมู่ที่ ๑ บ้านแหลมยาง ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลจากชุดช่างของหน่วย จำนวน ๖ นาย ตามโครงการ"บวร"ดำเนินการปรับปรุงซ่อมทำห้องน้ำ/ห้องสุขา ให้กับโรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพลร่วมกับผู้นำชุมชน  พบปะเยี่ยมเยียน-พัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  ในการนี้ได้มอบผ้าห่มกันหนาวและข้าวสาร ให้กับผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านคลองมะขาม  หมู่ ๑  ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย