เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานพิธีสงฆ์ (ภาคเช้า) เนื่องในโอกาสครบรอบวันเปิดศาลหลักเมืองจันทบุรี ปีที่ ๓๔

Release Date : 20-10-2018 17:05:44
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานพิธีสงฆ์ (ภาคเช้า) เนื่องในโอกาสครบรอบวันเปิดศาลหลักเมืองจันทบุรี ปีที่ ๓๔

พลเรือตรี สายัณห์  ไอยรารัตน์  เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานพิธีสงฆ์ (ภาคเช้า) เนื่องในโอกาสครบรอบวันเปิดศาลหลักเมืองจันทบุรี ปีที่ ๓๔  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลหลักเมือง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗๐๐

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานพิธีสงฆ์ (ภาคเช้า) เนื่องในโอกาสครบรอบวันเปิดศาลหลักเมืองจันทบุรี ปีที่ ๓๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง