กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสาเนินงานตามโครงการฯ ภายใต้กิจกรรม" บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)

Release Date : 20-12-2021 14:33:28
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสาเนินงานตามโครงการฯ ภายใต้กิจกรรม" บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน)

เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๑๒ นาย ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการที่ ๑๑ฯ ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ที่ ๑๓๐๑ฯ ดำเนินงานตามโครงการฯ ภายใต้กิจกรรม" บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) พัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดทุ่งขนาน  และบริเวณพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อจัดเตรียมสถานที่จัดพิธีการเปลี่ยนธงราชนาวี และธงประจำพระองค์ (ธงยศ) ณ วัดทุ่งขนาน  หมู่ ๑ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๖๔ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) โดย น.ท.คณิตพงษ์  วงศ์วิเศษ ผบ.พัน.ป.กจต. จัดกำลังพลจิตอาสา ดำเนินการจัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ  ปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น” ซึ่งเป็นโครงการ กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยปลูกต้นตะเคียนทอง จำนวน ๒๐๐ ต้น พื้นที่ปลูก ณ ที่ตั้งหน่วย เนื้อที่ประมาณ ๒๐๐ ตารางวา การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๖๔ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี)  จัดกำลังพล จำนวน ๑๓ นาย  ดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พร้อมกับทำบุญถวายสังฆทาน และทำความสะอาดในบริเวณวัด ณ วัดชะแมบ ต.ทับไทร่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๖๔ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๔ ฯ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว" โดยเข้าเยี่ยม นางส้มจีน  ทองศรี อายุ ๗๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๕ หมู่ที่๕ ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดยหน่วยได้ดำเนินการ มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย