กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการที่ ๑๑ ฯ ดำเนินการจัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

Release Date : 21-12-2021 16:01:31
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการที่ ๑๑ ฯ ดำเนินการจัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา และเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการที่ ๑๑ ฯ ดำเนินการจัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน” เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมถวายยารักษาโรค ให้แก่ พระสมหมาย คุตสีโล  อายุ ๔๘ ปี พระลูกวัด วัดป่าธัญญาราม(ป่าข้าวโพด) หมู่ ๒ ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ผการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ นายวีระชน  แก่กำเหนิด ผช.ผญบ. ม.7 ต.คลองใหญ่ฯ จัดกิจกรรมหมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อใช้ในการดำรงชีพและจัด จนท.พยาบาลฯ ให้การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้กับ นางสะคี พลอยเขียว อายุ ๗๑ ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ อยู่บ้านเลขที่ ๓๘ ม.๗ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 
เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒ ) จัดกำลังพลร่วมกับผู้นำชุมชน  พบปะเยี่ยมเยียน-พัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  ในการนี้ได้มอบข้าวสารและผ้าห่มกันหนาว ให้กับผู้ยากไร้ /ผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  บ้านคลองมะขาม  หมู่ ๑  ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๒ ฯ  ) จัดกำลังพล สนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่และผู้นำชุมชน อำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองเชิงรุกโรคติดเชื้อต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้กับนายจ้างและแรงงานชาวกัมพูชาในพื้นที่ ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ.แสมด ม.๙ ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี โดยมีนายจ้างและแรงงานชาวกัมพูชารับการตรวจ จำนวน ๑๖๗ ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย