รอง ผบ.ทสส. (ทอ.) ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติงานในสนาม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในพื้นที่ กปช.จต.

Release Date : 22-12-2021 10:47:33
รอง ผบ.ทสส. (ทอ.)  ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติงานในสนาม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในพื้นที่ กปช.จต.

วันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๔ รอง ผบ.ทสส. (ทอ.)  ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติงานในสนาม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในพื้นที่ กปช.จต. ต.วัดใหม่  อ.เมืองจันทบุรี  จว.จันทบุรี