เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

Release Date : 20-10-2018 17:12:32
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

พลเรือตรี สายัณห์  ไอยรารัตน์  เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘๐๐

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง