พล.ร.ต.อภิรักษ์ กลิ่นหม่น รอง ผบ.กปช.จต.(นย.) เป็นผู้แทน ผบ.ทร. ไปเยี่ยมผู้เจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ ประจำเดือน ธ.ค.๖๔

Release Date : 23-12-2021 14:42:14
พล.ร.ต.อภิรักษ์  กลิ่นหม่น รอง ผบ.กปช.จต.(นย.) เป็นผู้แทน ผบ.ทร. ไปเยี่ยมผู้เจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ ประจำเดือน ธ.ค.๖๔

เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๐๓๐ พล.ร.ต.อภิรักษ์  กลิ่นหม่น รอง ผบ.กปช.จต.(นย.) เป็นผู้แทน ผบ.ทร. ไปเยี่ยมผู้เจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ ประจำเดือน ธ.ค.๖๔ จำนวน ๑ นาย พร้อมกับได้มอบเงินบำรุงขวัญในนาม ผบ.ทร. จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และเงินกองทุน กปช.จต. ว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการประจำการ ทหารกองประจำการอาสาสมัครทหารพราน และลูกจ้าง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙
กรณีบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเยี่ยมครั้งแรกมอบเงินช่วยเหลือ รายละ ๒,๐๐๐ บาท ให้กับจ.อ.ชนะชัย  ศรีสมบัติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจค้น/พิสูจน์ทราบทุ่นระเบิด ชุดตรวจค้น/พิสูจน์ทราบ ทุ่นระเบิดที่ ๓ หมวดตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิดนตท.นปท.๒/นปท.ทร. ประสบภัยจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN ที่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชายพิเศษ ตึก ๑ ชั้น ๑ ห้อง ๑๑๗ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พร. ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี