รองเสธนาธิการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกเป็นพระ เจ้ากรุงธนบุรี ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Release Date : 28-12-2021 14:54:40
รองเสธนาธิการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกเป็นพระ เจ้ากรุงธนบุรี ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อ 280630 ธ.ค.64 นาวาเอก โกวิท สิงห์ทอง รองเสธนาธิการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี