สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ (ส่วนพระองค์) ในพื้นที่ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

Release Date : 30-10-2018 09:30:23
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ (ส่วนพระองค์) ในพื้นที่ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ (ส่วนพระองค์) ในพื้นที่ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือโท ศังกร  พงษ์ศิริ  ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕๓๐