ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Release Date : 28-12-2021 23:48:55
ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ในวันอังคารที่ ๒๘ ธ.ค.๖๔ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ณ  บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี