สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ (ส่วนพระองค์) ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

Release Date : 30-10-2018 10:05:24
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ (ส่วนพระองค์) ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ (ส่วนพระองค์) ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือโท ศังกร  พงษ์ศิริ  ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จกลับฯ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐๐๐