รอง ผบ.กปช.จต.และคณะ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ตามด่านตรวจร่วม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

Release Date : 01-01-2022 15:05:52
รอง ผบ.กปช.จต.และคณะ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ตามด่านตรวจร่วม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.64 เวลา 0800 พล.ร.ต.อภิรักษ์ กลิ่นหม่น รอง ผบ.กปช.จต.(นย.) และคณะ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ตามด่านตรวจร่วม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 โดยมี ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี ให้การต้อนรับ ณ ด่านตรวจร่วมเขาเกลือและด่านตรวจร่วมเขาแหลม การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย