กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พร้อมด้วยกำลังพลร่วมพบปะผู้สูงอายุในพื้นที่

Release Date : 01-01-2022 15:44:39
กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พร้อมด้วยกำลังพลร่วมพบปะผู้สูงอายุในพื้นที่

เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐ กปช.จต. โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พร้อมด้วยกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมกับ นายวิริยะ จงไพศาล ผู้ใหญ่บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๘ ร่วมพบปะผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ และขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภคในการดำรงค์ชีวิตพื้นฐานให้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑. นางประทุม  ศรีประเสริฐ์ อายุ ๗๔ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๗๔ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองใหญ่ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๒. นางสมพิศ  กูลนรา อายุ ๖๗ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๕๔/๓ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองใหญ่ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓. นางพิกุล  สุวรรณพิพัฒน์ ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองใหญ่ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๔. นายหิรัญ  พันพิริยะ อายุ ๗๗ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองใหญ่ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด