รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ภาคเช้า)

Release Date : 30-10-2018 10:18:58
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ภาคเช้า)

พลเรือตรี บำรุงรัก  สรัคคานนท์   รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ภาคเช้า) ประกอบด้วย กิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายวิทูรับ ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ภาคเช้า)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง