รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช จุดเทียน และยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ภาคค่ำ)

Release Date : 30-10-2018 10:46:15
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช จุดเทียน และยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ภาคค่ำ)

พลเรือตรี อดินันท์   สุนทรารักษ์  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช จุดเทียน และยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ภาคค่ำ)  โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙๐๐

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช จุดเทียน และยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ภาคค่ำ)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง