กองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา”

Release Date : 30-10-2018 10:51:48
กองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา”

กองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการ “250ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายลือชา ธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานกองทัพเรือ ประชาชนชาวจันทบุรี จำนวนมากเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นสู่แท่นประดิษฐาน ณ มณฑลพิธี   พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิธีเปิดโครงการ “250ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” โดยมี พลเรือเอก นพดล   สุภากร  ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ และการแสดงเทิดพระเกียรติฯ ณ บริเวณอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

  

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง