กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๑ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกันดำเนินการสร้างศาลาอเนกประสงค์

Release Date : 13-01-2022 11:04:07
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๑ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกันดำเนินการสร้างศาลาอเนกประสงค์

๘. เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๑ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับ นายธเนศ  สายยศ ผญบ.ม.๑ บ.ทุ่งขนาน ฯ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินการสร้างศาลาอเนกประสงค์ ณ บริเวณคลองตารวม บ.ทุ่งขนาน ม.๑ ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี

๙. เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๓ ฯ) ร่วมกับ ชบข.๑๓๐๑ฯ สนับสนุนกำลังพลในการปรับปรุงห้องเรียน ทำความสะอาด และจัดสถานที่ภายในอาคารเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน ณ โรงเรียนวัดผักกาด บ.นา ม.๗ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๑๐. เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมกับ นางสาวรัชนี  เอิบพบ ผู้ใหญ่บ้านแหลมฆ้อ หมู่ที่ ๒ ร่วมให้การช่วยเหลือในการเคลื่อนย้าย นางสาว อักษรา  กัณหา (ผู้ป่วยติดเตียง) อายุ ๓๗ ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินทราย ฯ เพื่อไปทำบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากบัตรเดิมสูญหาย ณ ที่ทำการเทศบาลเมืองตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๑๑. เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (มว.ลว.ไกล กจต.) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล และกำลังพลร่วมกับ นายวันชัย รักความชอบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ บ้านใหม่ ร่วมทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อ Covic-19 ด้วยวิธี ATK ให้กับชาวไทย ๑๖ ราย และแรงงานชาวกัมพูชาจำนวน ๒๔๒ ราย ในพื้นที่รับผิดชอบตามกิจกรรม "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ ณ วัดบ้านใหม่ หมู่ ๔ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพส.๑๓๐๑ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกันดำเนินการสร้างศาลาอเนกประสงค์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง