กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่

Release Date : 18-01-2022 09:38:15
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่

๙. เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมประชาชนชาวในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๑๐. เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (นปท.ทร./นปท.๒) น.อ.ชัยวัฒน์  สุวรรณสุทธิ์ รอง ผบ.นปท.ทร./นปท.๒ และกำลังพลได้ออกปฏิบัติงานแจ้งเตือนให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด พร้อมกับดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๕ ร่วมกับ ฉก.นย.๑๘๒ และ นายวิชัย  กิมสร้อย ผู้ใหญ่บ้านบ้านหาดเล็กให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดเล็ก ม.๓ ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จว.ตราด

๑๑. เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรีตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย ร่วมกับนายพงษ์สันต์  เครือปืนไชย ผู้ใหญ่บ้านหินโค่ง สำรวจข้อมูลและพบปะเยี่ยมเยียน นางมันฑนา  บุญมี อายุ ๖๕ ปี ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสอบถามเรื่องสุขภาพร่างกาย ความเป็นอยู่ เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ณ บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๙ บ้านหินโค่ง ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง