กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว"

Release Date : 19-01-2022 10:32:00
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว"

๘. เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๔ฯ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว" โดยเข้าเยี่ยม นายจริง  รักษ์วงศ์ อายุ ๘๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐/๑  หมู่ที่ ๘ ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยหน่วยได้ดำเนินการ มอบยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน และป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)

๙. เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณถนนทางเข้าชุมชนบ้านท่าแพ หมูที่ ๒ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๑๐. เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย บริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ได้ปริมาณโลหิตรวม  ๑,๕๐๐ ซีซี พร้อมทั้งจัดกำลังพล  จำนวน ๑๕ นาย ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ และร่วมปลูกต้นไม้ ณ พื้นที่หมู่ ๑๓ บ้านเขาหักพัฒนา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๑. เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (นปท.ทร./นปท.๒) จัด จนท.แจ้งเตือนฯ ออกปฏิบัติงานแจ้งเตือนอันตรายจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ในการฝึกอบรมหลักสูตรกำลังประชาชนตำบลชายแดน ของชุดปฏิบัติการที่ ๑๒ ศปชด.กปช.จต. ณ อาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยจัดกิจกรรม"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง