กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (นปท.ทร./นปท.๒) จัด จนท.แจ้งเตือนฯ ออกปฏิบัติงานแจ้งเตือนอันตรายจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

Release Date : 20-01-2022 11:37:30
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (นปท.ทร./นปท.๒) จัด จนท.แจ้งเตือนฯ ออกปฏิบัติงานแจ้งเตือนอันตรายจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

๑. เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (นปท.ทร./นปท.๒) จัด จนท.แจ้งเตือนฯ ออกปฏิบัติงานแจ้งเตือนอันตรายจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย พร้อมกับเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยฯ  โดยมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค  และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ให้กับ นายเติม  เสียงประเสริฐ บ้านเลขที่ ๓๓๖ ม.๒ บ.เขาขาด ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด

๒. เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๔ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ร้อย.ยานเกราะ กจต.) จัดกำลังพล ร่วมกับหน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ และคัดแยกขยะประเภทพลาสติก บริเวณเส้นถนนหลวงหมายเลข ๓๑๙๓ บริเวณบ้านพญากำพุช ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๓. เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อม จนท.พยาบาลทำการเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าชุมชน" ได้ทำการตรวจวัดความดัน มอบยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้เข้าเยี่ยมเยียน นางเสมียน อิ่มใจ อายุ ๗๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๕ หมู่ ๑ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๔. เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย ดำเนินการสนับสนุนการก่อสร้าง ดำเนินการผูกเหล็กเทเสา เพื่อสร้างบ้านพักหลังใหม่ทดแทนหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายจากกรณีไฟไหม้บ้าน ให้กับ นางสาวศศิกานต์  เสงี่ยมกลาง บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๑ บ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล ชุดช่างของหน่วย จำนวน ๖ นาย สนับสนุนการปรับพื้นที่ และเทพื้นบ้านในโครงการ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ให้กับ นางยุพา  เอกนิกร ณ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ) จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ให้การสนับสนุนในการขนย้ายเตียงผู้ป่วย จำนวน ๕๐ เตียง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ไปยัง โรงพยาบาลสนามอุทยานแห่งชาติน้ำตกธารมะยม ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อใช้ในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (นปท.ทร./นปท.๒) จัด จนท.แจ้งเตือนฯ ออกปฏิบัติงานแจ้งเตือนอันตรายจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง