กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อสม . บ้านทรัพย์ประเมิน จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน"

Release Date : 27-01-2022 10:33:48
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อสม . บ้านทรัพย์ประเมิน จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน"

๑. เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อสม . บ้านทรัพย์ประเมิน จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน" ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน มอบข้าวสาร และผ้าห่มกันหนาว รวมถึงการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แก่ นาง ฉวี  สงพูล  อายุ ๕๗ ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ ๔ หมู่ที่ ๕ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชพส.๑๓๐๒ ฯ) จัดกำลังพล (จนท.พยาบาล) บูรณาการร่วมกับ ผู้นำชุมชนใน ทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ณ บ.แสมด ม.๙ ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๓. เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๕ นบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพล และรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ เที่ยว สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ ให้แก่ นาง จารย์  กาบภิรมย์ บ้านเลขที่ ๗/๑๕ หมู่ที่ ๕ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

๔. เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๓) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน ๔ นาย เข้าพบปะเยี่ยมเยียน ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้ และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าชุมชน ๑ วัน ๑ ครอบครัว"โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางเสถียร    พัดมี อายุ ๕๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๓/๔  หมู่ที่๕ บ้านวังไม้แดง ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๕. เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชพศ.๖๑๗) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วยสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพริก ในการคัดกรองฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพริก ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๕) จัดกำลังพลสนับสนุนโรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง ฯ และบริการตัดผมให้กับเด็กนักเรียนชาย เนื่องจากทำการเปิดเรียนรูปแบบ On Site ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง  บ้านด่านใหม่ หมู่ที่๒ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว  ให้กับนางฟาติเมาะ  หวังสะอาด ณ บ้านเลขที่ ๒๗/๑ หมู่ ๕ บ้านทับมะกอก ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ป.กจต.) จัดกำลังพล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อสม . บ้านทรัพย์ประเมิน จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง