กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

Release Date : 27-01-2022 10:40:55
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”

๘. เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวให้กับประชาชน ในพื้นที่ หมู่ ๔  ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๙. เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย เข้าดำเนินการเทพื้นคอนกรีตรอบนอกอาคารและขึ้นโครงหลังคาโรงครัว ในการสร้างที่พักอาศัย ของ น.ส.ศศิกานต์ เสงี่ยมกลาง ที่รับความเสียหายเนื่องจากเกิดอัคคีภัย ณ  บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๑ บ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๑๐. เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพลจากชุดช่างของหน่วย จำนวน ๖ นาย ดำเนินการมุงหลังคากระเบื้องและก่ออิฐเพิ่มเติม ในโครงการ"สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้" ให้กับ นาง ยุพา เอกนิกร หมู่ ๓ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๑๑. เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวนางอรวรรณ เกษี อายุ๓๘ ปี อยู่บ้านเลข ๒๕ หมู่ ๕ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ ฯ นางเอียง  มาประเทียบ อายุ ๘๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๘ หมู่ที่ ๕ ฯ และ  นางวิไลวรรณ  ทั่งทอง อายุ ๕๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๑๒. เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๒ ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ บ้านแหลมใหม่ฯ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทำการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และตั้งจุดคัดกรอง ไวรัสโคโรน่า COVID-19 บริเวณถนนยุทธศาสตร์หมายเลข ๓๔๐๕ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ด้วยชุดตรวจแบบ  ATK ให้แก่แรงงานต่างด้าว เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อและป้องกันการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายทั้งปวง

๑๓. เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง หมู่ ๑ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๔. เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี ) จัดกำลังพลร่วมกับ นาย อนุพงษ์ สุขวิเศษ ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอแก่งหางแมว เข้าเยี่ยมอาการ นาย อำนวย เพ็ชร์ก้อน เนื่องจากได้เข้าไปทำการกรีดยางและได้ถูกช้างป่าทำร้ายจนได้รับบาจเจ็บที่บริเวณหน้าอกและมีอาการอาเจียนเป็นเลือดเบื้องต้นจากการสอบถามทราบว่า หมอได้ให้กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านเพื่อรอดูอาการ ณ บ้านเลขที่ ๑๑/๑ หมู่ ๑๖  ตำบลแก่งหางแมว อ.แก่งหางแมง จว.จันทบุรี

๑๕. เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย เข้าช่วยเหลือประชาชน จำนวน ๑ ราย ที่ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตกไหล่ทาง โดยดำเนินการช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ผู้ขับขี่ปลอดภัย พร้อมทั้งนำรถและเก็บสิ่งของที่ตกหล่นออกจากถนน เพื่อมิให้กีดขวางการจราจร

รูปภาพที่เกียวข้อง
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง