กปช .จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย สนับสนุนการก่อสร้างที่พักอาศัย ของ นางสาวศศิกานต์ เสงี่ยมกลาง

Release Date : 30-01-2022 21:32:44
กปช .จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย สนับสนุนการก่อสร้างที่พักอาศัย ของ นางสาวศศิกานต์  เสงี่ยมกลาง

๑. เมื่อ ๓๐ ม.ค.๖๕ กปช .จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๑ ฯ) จัดกำลังพล จำนวน ๔ นาย สนับสนุนการก่อสร้างที่พักอาศัย ของ นางสาวศศิกานต์  เสงี่ยมกลาง ที่รับความเสียหายจากกรณีไฟไหม้บ้าน ณ บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๑ บ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๓๐ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพส.๑๓๐๖ฯ )จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ พื้นที่ บ.คลองเจ้า ม.๒  ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จว.ตราด

๓. เมื่อ ๓๐ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  ณ สำนักสงฆ์เขาห้าพระอินทร์ หมู่ ๑๑ บ้านวังสัมพันธ์ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๔. เมื่อ ๓๐ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพลร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  ณ สำนักสงฆ์เขาห้าพระอินทร์ หมู่ ๑๑ บ้านวังสัมพันธ์ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

๕. เมื่อ ๓๐ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.ตราด (ชพศ.๖๑๗ ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นางสุคน  ทวีผล อายุ ๗๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗๕ บ้านจันทิ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๓๐ ม.ค.๖๕ กปช.จต.โดย ฉก.นย.จันทบุรี (ชค.ทพ.นย.๔ ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน บ้านสันติพัฒนา หมู่ ๑๑  ตำบลโป่งน้ำร้อน ฯ พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ ทำการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ณ สำนักสงฆ์วัดป่าคงเย็น หมู่ ๑๑ บ้านสันติพัฒนา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี