พิธีวางพวงมาลา และอ่านคำปราศรัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

Release Date : 04-02-2022 09:19:13
พิธีวางพวงมาลา และอ่านคำปราศรัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี ได้จัดพิธีวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อรำลึกและสดุดีวีรกรรมอันกล้าหาญของบรรดาเหล่าทหาร ตำรวจ และพลเรือน ที่ได้เสียสละชีวิต เลือดเนื้อ เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติในอดีต ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีพิธี ต่าง ๆ ดังนี้

 ๑. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมี นายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ

 ๒. พิธีวางพวงมาลา และอ่านคำปราศรัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/นายกสภาทหารผ่านศึก โดยมี พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานฯ