กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพลจากชุดช่างของหน่วย ดำเนินการก่อสร้างบ้านในโครงการ “สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้”

Release Date : 04-02-2022 09:43:42
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด จัดกำลังพลจากชุดช่างของหน่วย ดำเนินการก่อสร้างบ้านในโครงการ “สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้”

๑. เมื่อ ๓ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพลจากชุดช่างของหน่วย จำนวน ๖ นาย ดำเนินการก่อสร้างบ้านในโครงการ “สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้” ของ นางยุพา  เอกนิกร หมู่ที่ ๓ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

 

๒. เมื่อ ๓ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลด่านชุมพล ฯ  ดำเนินการก่อสร้างที่พักอาศัย ของ นางสาวศศิกานต์  เสงี่ยมกลาง ที่รับความเสียหายเนื่องจากเกิดอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ ๑ บ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๓ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชพส.๑๓๐๓ฯ) จัดกำลังพลร่วมกับ อบต.โป่งน้ำร้อน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมต้านภัยแล้ง โดยร่วมกันกรอกทรายใส่กระสอบ ณ สำนักสงฆ์นาจอก เพื่อนำไปก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองโป่งน้ำร้อน บ.สามสิบ ม.๓ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

๔. เมื่อ ๓ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชพส.๑๓๐๕ฯ) จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด โดยดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนวัดสะพานหิน บ.สะพานหิน ม.๕ ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จว.ตราด

๕. เมื่อ ๓ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ฯ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย เข้าพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ตามโครงการ"หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" บ้านสลักเพชร หมู่ที่๒ ตำบลเกาะช้างใต้  อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยเข้าเยี่ยม นางสุพาท บน อายุ ๔๔ ปี บ้านเลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๒ฯ ตรวจวัดความดันโลหิต มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลสุขภาพในเบื้องต้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-19)

๖. เมื่อ ๓ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ฯ) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลให้ความช่วยเหลือประชาชน หลังได้รับการประสานว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่  โดยเข้าทำการช่วยเหลือ นายสามารถ หิรัญ อายุ ๗๒ ปี ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ได้รับบาดเจ็บสาหัส (ไม่มีปฎิกิริยาโต้ตอบ) สาเหตุเบื้องต้นคาดว่ามาจาก โรคประจำตัว จึงทำให้เป็นลมหมดสติ ขณะขับรถจักรยานยนต์ ได้ดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน และได้ทำการประสานรถกู้ชีพฉุกเฉิน (๑๖๖๙) ของโรงพยาบาลขลุง มาให้การช่วยเหลือเพื่อดำเนินการทางสายแพทย์ต่อไป เหตุเกิด ณ บริเวณหน้าโรงเรียนวัดคานรูด ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๗. เมื่อ ๓ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ฉก.นย.๑๘๒ ฯ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวประชาชนในพื้นที่  บ้านคลองมะขาม หมู่ ๑  ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด