กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพลดำเนินการก่อสร้างที่พักอาศัย ของ นางสาวศศิกานต์ เสงี่ยมกลาง

Release Date : 06-02-2022 22:32:49
กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพลดำเนินการก่อสร้างที่พักอาศัย ของ นางสาวศศิกานต์  เสงี่ยมกลาง

๑. เมื่อ ๕ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลด่านชุมพล ฯ  ดำเนินการก่อสร้างที่พักอาศัย ของ นางสาวศศิกานต์  เสงี่ยมกลาง ที่รับความเสียหายเนื่องจากเกิดอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ ๑ บ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๒. เมื่อ ๕ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพลจากชุดช่างของหน่วย จำนวน ๕ นาย ดำเนินการก่อสร้างบ้านในโครงการ “สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้” ของ นางยุพา  เอกนิกร หมู่ที่ ๓ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๕ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นายคูณ  แผ่นทอง อายุ ๗๙ ปี และ นางประสิทธิ์  แผ่นทอง อายุ ๗๙ ปี บ้านเลขที่ ๒๑/๑๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๕ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๓ ฯ ) จัดกำลังพลร่วมกับ ชป.ที่ ๒๓ ฯ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๕ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( พัน.ร.ฉก.นย. ) จัดกำลังพลร่วมกับ นายกำเนิด  อภิบาลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสาบ้านทุ่งไก่ดัก หมู่ที่ ๔ และประชาชนจิตอาสาบ้านคลองขวาง หมู่ที่ ๖ ร่วมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ซ่อมแซมหลังคาบ้าน ที่ได้รับความเสียหายจาก พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ที่พัดกระหน่ำเมื่อช่วงเย็นของวันที่ ๔ ก.พ.๖๕ ที่ผ่านมา จำนวน ๖ หลังคาเรือน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ และ หมู่ ๖ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๕ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ฯ  ) จัดกำลังพล พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง นางมิ่น เทียนคันฉัตร อายุ ๘๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปรือ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด