นบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี (มว.ลว.ไกล กจต.) จัดกำลังพล และ จนท.พยาบาล รวม ๔ นาย พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ออกทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

Release Date : 08-02-2022 23:09:36
นบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี (มว.ลว.ไกล กจต.) จัดกำลังพล และ จนท.พยาบาล รวม ๔ นาย พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ออกทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

๑. เมื่อ ๗ ก.พ.๖๕ นบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี (มว.ลว.ไกล กจต.) จัดกำลังพล และ จนท.พยาบาล รวม ๔ นาย พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ออกทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค จำนวน ๑ เที่ยว ( ปริมาณน้ำ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะภัยแล้ง พร้อมทั้งทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค และมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับ  นางจารย์ กาบภิรมย์ อายุ ๘๑ ปี ณ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ ๒ บ้านพญากำพุช ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัด จันทบุรี

๒. เมื่อ ๗ ก.พ.๖๕ นบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี ( ชปศ.๖๑๔ ฯ) จัดกำลังพลเข้าพบปะเยี่ยมเยียนติดตามอาการป่วยของ นายสามารถ  หิรัญ ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งหน่วยได้จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๖๕ ที่ผ่านมาจาก นางสาวศศิธร  หิรัญ บุตรสาว ณ บ้านเลขที่ ๑๒/๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทราบว่า ตอนนี้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลเรียบร้อย ได้ออกจากห้อง ICU และพักฟื้นที่ตึกศัลยกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เบื้องต้นผู้ป่วยยังไม่รู้สึกตัว ยังคงเฝ้าสังเกตและประเมินอาการอย่างใกล้ชิด โดยโรงพยาบาล ฯ ยังไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ถ้ามีอาการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะติดต่อแจ้งให้ญาติผู้ป่วยทราบต่อไป

๓. เมื่อ ๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๕ ฯ ) จัดกำลังพล พร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม นางทวีพร สวัสดิผล อายุ ๕๙ ปี บ้านเลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๔  ตำบลเกาะช้างใต้  อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๗ ก.พ.๖๕ นบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.ตราด ( ชปศ.๖๑๗ ฯ ) จัดกำลังพล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ เข้าให้ความช่วยเหลือ ทำการซ่อมแซมหลังคาบ้านที่ชำรุด(แตกร้าว) ของ นางชุติกาญจน์ สุขะ อายุ ๕๔ ปี ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงในพื้นที่ ซึ่งส่งผลทำให้มีบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหาย ณ บ้านเลขที่ ๑๐๔  หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล พร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม  นาย สนิท  น้ำหอม อายุ ๘๙ ปี หมู่ ๘ ฯ และ นาง บุญช่วย  โชติพรม อายุ ๘๑ ปี บ้านเลขที่ ๒๑/๑๕ หมู่๘ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ หมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพล ฯ ดำเนินการฉาบปูนผนังบ้าน ในการก่อสร้างที่พักอาศัย ของ น.ส.ศศิกานต์ เสงี่ยมกลาง ที่รับความเสียหายเนื่องจากเกิดอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ ๑ บ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๗. เมื่อ ๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพล พร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยม นางวิเชียร  ดวงจันทร์ อายุ ๕๘ ปี บ้านเลขที่ ๕๕ หมู่ ๕ บ้านทับมะกอก ตำบลด่านชุมพล  อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๘. เมื่อ ๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ ) จัดกำลังพลจากชุดช่างของหน่วย จำนวน ๕ นาย ดำเนินการทาสีบานประตูและหน้าต่าง ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณบ้านและทำความสะอาดภายในบ้าน ตามโครงการ"สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้" ของนาง ยุพา เอกนิกร ในพื้นที่ หมู่ ๓ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๙. เมื่อ ๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพล ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ บ้านแหลมใหม่ฯ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) บริเวณถนนยุทธศาสตร์หมายเลข ๓๔๐๕ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจ COVID-19 ด้วยชุดตรวจแบบ ATK ให้แก่แรงงานต่างด้าวเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ และเป็นการป้องกันการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน ๓๓ ราย ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ

๑๐. เมื่อ ๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๒ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมครอบครัว นาย ยุทธนา หวานสนิท อายุ ๖๒ ปี บ้านเลขที่ ๑๐๒/๒ หมู่ ๕ ตำบลสะตอน อำสอยสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๑๑. เมื่อ ๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชค.ทพ.นย.๔ ฯ ) จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนวัดผักกาด หมู่ 7 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๑๒. เมื่อ ๗ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.จันทบุรี ( ชป.ที่ ๑๒ ฯ ) จัดกำลังพล ร่วมกับผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่พยาบาล จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านบึงชนัง ทำกิจกรรม “หมอเดินเท้า เข้าชุมชน” มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและตรวจสุขภาพเบื้องต้น แนะนำมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)  แก่นาง เพ็ญทิพย์ บูรผลิต  อายุ ๖๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ ๓ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี