ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี ( พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพลติดตามสอบถามอาการของนาย ชวลิต ประเสริฐสังข์อายุ ๕๓ ปี ผู่ประสบภัยฯ เนื่องจากถูกช้างป่าทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ

Release Date : 11-02-2022 15:43:55
ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี ( พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพลติดตามสอบถามอาการของนาย ชวลิต ประเสริฐสังข์อายุ ๕๓ ปี ผู่ประสบภัยฯ เนื่องจากถูกช้างป่าทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ

๑. เมื่อ ๑๐ ก.พ.๖๕ ศบภ.กปช.จต. โดย นบภ.ฉก.นย.จันทบุรี ( พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุรี) จัดกำลังพลติดตามสอบถามอาการของนาย ชวลิต ประเสริฐสังข์อายุ ๕๓ ปี ผู่ประสบภัยฯ เนื่องจากถูกช้างป่าทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๕ ที่ผ่านมา ซึ่งแพทย์ได้อนุญาตให้กลับมานอนรักษาตัวที่บ้าน จากการสอบถามมีอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง และสะโพก หายใจติดขัดยังไม่สามารถเดินและช่วยเหลือตัวเองได้ ณ บ้านเลขที่ ๔๐๔/๑ หมู่ ๑๐ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี

๒. เมื่อ ๑๐ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด ( ชค.ทพ.นย.๑ ฯ)  จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่หมู่ ๑ ตำบลด่านชุมพล ฯ ดำเนินการสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักหลังใหม่ทดแทนหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายจากกรณีไฟไหม้บ้าน ให้กับ นางสาวศศิกานต์  เสงี่ยมกลาง ณ บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๑ บ้านด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๓. เมื่อ ๑๐ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ เทศบาลและประชาชนในพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ บริเวณหน้าด่านจุดผ่านแดนถาวร บ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๔. เมื่อ ๑๐ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ฉก.นย.๑๘๒) จัดกำลังพล พร้อม จนท.พยาบาล เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนตามโครงการ "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน”โดยตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้เข้าเยี่ยมประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ บ้านหาดเล็ก หมู่ ๔ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๕. เมื่อ ๑๐ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชค.ทพ.นย.๓ ฯ) นำกำลังพลเข้าร่วมกับคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตามโครงการภายใต้กิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๖. เมื่อ ๑๐ ก.พ.๖๕ กปช.จต. โดย ฉก.นย.ตราด (ชปศ.๖๑๗ ศปศ.๖๑) จัดกำลังพลร่วมกับ นางสาวสลิลรัตน์ สงวนญาติ พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลเนินทราย ฯ ออกตรวจพื้นที่บริเวณตลาดนัดบ้านแหลมฆ้อ หมู่ที่๒ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อควบคุมกำกับดูแลเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID- 19)