กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" (กองพันทหารราบหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล

Release Date : 20-02-2022 10:41:40
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน"  (กองพันทหารราบหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาล

1.เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0900 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (กองพันทหารราบหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี) จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านทุ่งม่วง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ทำกิจกรรม "หมอเดินเท้าเข้าหาชุมชน" ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเข้าช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุยากจน ในพื้นที่ บ้านทุ่งม่วง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

2.เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0800 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 4) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ให้การปฐมพยาบาลแก่ประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ รถจักรยานยานต์ล้ม ชื่อนาย บุญนำ แงกุย ที่อยุ่ 84 บ้านป่าวิไล หมู่ 5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เป็นแผลถลอก บริเวณขาและแขน จึงทำการล้างแผล และทำแผล

3.มื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม, นายอุดร  สัมมา สารวัตรกำนันตำบลท่ากุ่ม, นายวิเชียร  ท่าพริก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่ากุ่ม ร่วมกันรื้อถอนป้ายป่าชุมชนบ้านจันทิ เนื่องจากพายุฝนในคืนที่มาผ่านมาทำให้ป้ายหักหล่น เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาในพื้นที่ จึงดำเนินการรื้อถอนป้ายออก และรอการปรับปรุง ซ่อมแซมต่อไป ณ ป่าชุมชนบ้านจันทิ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

4.เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓) จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๑๓๐๘ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ช่วยขนย้ายกระเบื้องเพื่อมุงหลังคาศาลาการเปรียญ และจัดเก็บเต็นท์ ณ วัดสะพานหิน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

5.เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑) จัดกำลังพล จำนวน ๘ นาย ร่วมกับ คณะครู นักเรียน โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา และนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ตามโครงการ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) และเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยในพื้นที่

6.เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย ดำเนินการก่ออิฐกั้นห้องนอนเพิ่มเติม ในโครงการ “สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้” ให้กับ นายวิชัย  นาคดี บ้านเลขที่ ๓๓๗ หมู่ที่ ๒ บ้านเขาขาด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

7.เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒) จัดกำลังพล พบปะเยี่ยมเยียนพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ บ้านคลองสน หมู่ที่ ๕ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

8.เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๕๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๑๘๒) จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ออกให้บริการและพบปะเยี่ยมเยียน วัดความดันโลหิต จ่ายยาตามอาการ พร้อมแนะนำมาตรการในการป้องกัน Covid-19 ให้กับประชาชน ในพื้นที่ บ้านหาดเล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

9.เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0830 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย ศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน (ชุดปฏิบัติการที่ 12) จัดกำลังพล 4 นาย ร่วมกับผู้นำชุมชนและ จนท.พยาบาล จาก รพ.สต.บ้านบึงชนัง ดำเนินการจัดกิจกรรม “หมอเดินเท้า เข้าชุมชน” มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและตรวจวัดร่างกายเบื้องต้น แนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับ นาย จำลอง ศรีจรูญ อายุ 73 ปี ผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแล ของ จนท.พยาบาล ณ บ้านเลขที่ 67/2 ม.5 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี