กองบัญชาการป้องกันนชายแดนจันทบุรีและตราด โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ (ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๕) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาพัฒนา

Release Date : 25-02-2022 21:40:29
กองบัญชาการป้องกันนชายแดนจันทบุรีและตราด โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ (ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๕) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาพัฒนา

1. เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๓๐ กองบัญชาการป้องกันนชายแดนจันทบุรีและตราด โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ (ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๕) จัดกำลังพลและกำลังพลจิตอาสาพัฒนา ดำเนินกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง บ้านด่านใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด  ร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางเข้าหมู่บ้าน

2. เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๓๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑ (ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ ๖๑๔) จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนา จำนวน ๒๐ นาย ร่วมกับ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลตะปอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยกำหนดจัดกิจกรรม “พัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน” โดยการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ วัดตะปอนใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายณัฎฐพงษ์  พัฒนรัฐ นายอำเภอขลุง เป็นประธาน

3. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0900 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (หมวดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังป้องกันชายแดนด้านจันทบุรี-ตราด) จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่พยาบาล ทำการลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการบุกรุกป่าไม้ตามแผนพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ตำบลพวา และตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ตลอดจนลาดตระเวนป้องกันและปราบปราม การบุกรุกป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขุนซ่อง เขาน้ำซับ ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่

4. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 1300 กองบัญชการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (กองร้อยยานเกราะ กองกำลังป้องกันชายแดน ด้านจันทบุรี-ตราด) จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งน้ำร้อน และผู้นำชุมชน จัดกิจกรรม "หมอเดินเท้า เข้าหาชุมชน" ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น แจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน มอบข้าวสาร หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอร์  ให้แก่ ครอบครัว นาง ทา จันทอง อายุ 90 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ที่อยู่ บ้านเลขที่ 5/4 หมู่ที่ 13 ตำบลโป่งน้ำร้อน  อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

5. เมื่อวันที่ 24กุมภาพันธ์ 2565กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ฝึกอบรมการตัดผม และปลูกต้นไม้ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา ประจำปี งบประมาณ 2565ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6หมู่ที่ 4ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว กำนันตำบลทรายขาว ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯทั้งสิ้นจำนวน 130 คน

6. เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๓๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (กองพันทหารราบ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด) จัดกำลังพล จำนวน ๕ นาย เดินทางเข้าปรึกษาหารือร่วมกับ นางสาว นันทพร  บุญเกิด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งไก่ดัก เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติ ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุดประจำโรงเรียน และพร้อมที่จะนำกำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด ตามที่ร้องขอในโอกาสต่อไป ณ โรงเรียนวัดทุ่งไก่ดัก หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

7. เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓) จัดกำลังพล จำนวน ๑ ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ ประชาชนบ้านเจ๊กลัก และนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินตาล ร่วมจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เก็บขยะชายหาด โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อลดปริมาณขยะบริเวณชายหาดและแนวปะการังธรรมชาติ สร้างจิตสำนึกให้กับเด็กนักเรียนและประชาชน ในพื้นที่ให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะทะเล ณ ชุมชนบ้านเจ๊กลัก หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

8. เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑) จัดกำลังพล จำนวน ๖ นาย ดำเนินการเทพื้นคอนกรีตภายในห้องโถง และบริเวณหน้าประตู ในโครงการ “สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้” ให้กับ นายวิชัย  นาคดี บ้านเลขที่ ๓๓๗ หมู่ที่ ๒ บ้านเขาขาด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด